Bestyrelsen


Startside | Lejlighedstyper | Bestyrelsen | Administration | Restaurant | Informationer | Aktiviteter-1 | Aktiviteter- | Billeder  Lejligheder til salg


Bestyrelsen


Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af foreningen

og udfører generalforsamlingens beslutninger. Jvnf. vedtægternes §29 til §32A. 

Se   Vedtægter   og   Husorden  samt  Forretningsorden             


Generalforsamlingen afholdt den 27/4 2017.

 Ekstraordinær generalforsamling 25/8 2017 (ny formand)

Bestyrelsen:


Carsten Lund       (på valg 2020) Formand.

Klavs Nielsen      (på valg 2020)

Jens Poulsen       (på valg 2019)

Anne Marie Aagaard (på valg 2020)

Suppleanter:

Susanne Grube      (på valg 2019)
Bestyrelsen har træffetid første tirsdag hver måned kl. 1000 - 1100.

Kontoret findes på 1. sal i nr. 1 lige over indgangen.

Man kan også henvende sig skriftligt til bestyrelsen, postkassen findes til højre for receptions lugen.

Bestyrelsesmøder 2016:

 

Indkaldelse: 18/01 15/02 07/03 11/04 02/05  27/05  27/06  25/07 29/08  06/10  07/11

Referat…...:  18/01 15/02 07/03 11/04 02/05 27/05  27/06  25/07  29/08  06/10  07/11

Bestyrelsesmøder 2015:


Indkaldelse 12/01  21/01   09/02  11/03  13/04  18/5  08/06   29/06  03/08  07/09  07/10  10/11 14/12

Referat          12/01  21/01   09/02  11/03  13/04  18/5  08/06   29/06 03/08  07/09  07/10  10/11 14/12Bestyrelsesmøder og referater fra tidligere aar


Bestyrelsesmøder 2017:

 

Indkaldelse:  09/01  15/02  06/03  03/04   30/05  12/06  04/09  09/10   13/11  11/12                      

Referat…...:   09/01  13/02  06/03  03/04  30/05   12/06  04/09  09/10  13/11  11/12


Bestyrelsesmøder 2018:

 

Indkaldelse:   08/01  05/02   05/03  03/04   maj   12/06   07/08  04/09  01/10   05/11      

Referat…...:    08/01  05/02   05/03  03/04   maj   12/06   07/08  04/09  01/10   05/11